INTERNATIONAL YOGA ACADEMY

Kurz Instruktor jógy 200 hodin

Zápis probíhá!

Termín nejbližšího kurzu: Říjen 2022

Info: yoga.yfe@gmail.com

IYA shromažďuje odborníky z oboru jógy z celého světa – studenty, instruktory a učitele jógy, kteří pomáhají ke zvýšení standardů v oblasti jógy.

Členové IYA mají nárok na vzdělání, na profesionální podporu a účast na všech aktivitách IYA …

Vzdělávání

Program výuky pro instruktory jógy probíhá v souladu s mezinárodními standardy a pod profesionálním vedením prof. dr. Predraga Nikiće – mezinárodního mistra jógy a univerzitního profesora. Kurz Instruktor jógy je akreditován příslušným ministerstvem.

Akreditovaný kurz Instruktor jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) zahrnuje 200 hodin a trvá 4 měsíců. Kurz Instruktor jógy zahrnuje všeobecné předměty (obecná část) a úzce specializované předměty a přednášky o filozofii jógy, psychologii jógy, metodice výuky jógy, teorii jógy a praxi jógy. Po absolvování vzdělávacího programu International Yoga Acedemy, student obdrží Osvědčení o absolvování kurzu jógy 200 hodin. Osvědčení, které obdržíte, je mezinárodně uznávané a akreditované YFE a příslušným ministerstvem. Kromě certifikátu v češtině, můžete získat certifikát v cizím jazyce (cizojazyčné certifikáty jsou za příplatek).

Prof. Dr. Predrag Nikić obdržel vyznamenání Padma Shri za mezinárodní přínos v oblasti jógy. Je předsedou Mezinárodní společnosti pro vědecká mezidisciplinární studia v oblasti jógy. Již léta pracuje jako profesor na Mezinárodní akademii jógy a jako univerzitní profesor. Je zakladatelem a šéfredaktorem mezinárodního vědeckého časopisu o józe SMYSL.

Všichni jeho studenti získají KVALITNÍ ZKUŠENOSTI a ZNALOSTI, které jim umožňují otevřít své jógové studie po celém světě.

international yoga academy pn

Akademický přístup józe

Akademický přístup józe se opírá o původní spisy velkých autorit: Jóga sútra od Patanjdaliho, Upanišady, Hatha jóga Pradípiká, Gheranda Samhita, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplínu vlastního rozvoje. Bereme v úvahu a rozvíjíme různorodost, a proto máme studenty různých ras, náboženství a stáří. Teorie jógy a praxe jógy se studují podrobně od samého počátku, takže předchozí znalosti nejsou nutné. Studenti se učí, jak dát obsah svému životu, jak ho obohatit. Učí se o konceptu Jivamukti, jak integrovat svobodu a osvobodit se od všech spojení a přiblížit se konceptu: „Žij v lásce a čiň dobré skutky”.

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu iya.oto@gmail.com nebo na telefonní číslo  773 691 858.

Profesionální podpora

Pro členy IYA je poskytnutá odborná podpora ve formě odborných konzultací týkajících se jejich činnosti v oblasti jógy

Účast v aktivitách

Všichni členové IYA se podílejí na činnostech IYA podle přijatého kalendáře aktivit pro aktuální rok.

Informační centrum Mezinárodní jógové akademie 

International Yoga Academy (IYA) je profesní organizace, která svým členům poskytuje zdarma službu INFO centra.

Informační centrum IYA poskytuje svým členům informace o odborném a profesním zapojení instruktorů a učitelů jógy; o právních předpokladech pro jejich zapojení; o návrzích na další profesní rozvoj v oblasti jógy; o podmínkách začlenění do společných společensky prospěšných akcí.

Naši členové mohou získat informace prostřednictvím e-mailu: iya.oto@gmail.com