INTERNATIONAL YOGA ACADEMY

Kurz Instruktor jógy 200 hodin

Zápis probíhá!

Termín nejbližšího kurzu: Září / Říjen 2020

Místo: Praha

Info: yoga.yfe@gmail.com

IYA shromažďuje odborníky z oboru jógy z celého světa – studenty, instruktory a učitele jógy, kteří pomáhají ke zvýšení standardů v oblasti jógy.

Členové IYA mají nárok na vzdělání, na profesionální podporu a účast na všech aktivitách IYA …

Vzdělávání

Program výuky pro instruktory jógy probíhá v souladu s mezinárodními standardy a pod profesionálním vedením prof. dr. Predraga Nikiće – mezinárodního mistra jógy a univerzitního profesora. Kurz Instruktor jógy je akreditován příslušným ministerstvem (rozhodnutí č. 037/2018-50; 070/2018-50).

Akreditovaný kurz Instruktor jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) zahrnuje 200 hodin a trvá 4 měsíců. Kurz Instruktor jógy zahrnuje všeobecné předměty (obecná část) a úzce specializované předměty a přednášky o filozofii jógy, psychologii jógy, metodice výuky jógy, teorii jógy a praxi jógy. Po absolvování vzdělávacího programu International Yoga Acedemy, student obdrží Osvědčení o absolvování kurzu jógy 200 hodin. Osvědčení, které obdržíte, je mezinárodně uznávané a akreditované YFE a příslušným ministerstvem. Kromě certifikátu v češtině, můžete získat certifikát v cizím jazyce (cizojazyčné certifikáty jsou za příplatek).

Prof. Dr. Predrag Nikić obdržel vyznamenání Padma Shri za mezinárodní přínos v oblasti jógy. Je předsedou Mezinárodní společnosti pro vědecká mezidisciplinární studia v oblasti jógy. Již léta pracuje jako profesor na Mezinárodní akademii jógy a jako univerzitní profesor. Je zakladatelem a šéfredaktorem mezinárodního vědeckého časopisu o józe SMYSL.

Všichni jeho studenti získají KVALITNÍ ZKUŠENOSTI a ZNALOSTI, které jim umožňují otevřít své jógové studie po celém světě.

international yoga academy pn

Akademický přístup józe

Akademický přístup józe se opírá o původní spisy velkých autorit: Jóga sútra od Patanjdaliho, Upanišady, Hatha jóga Pradípiká, Gheranda Samhita, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplínu vlastního rozvoje. Bereme v úvahu a rozvíjíme různorodost, a proto máme studenty různých ras, náboženství a stáří. Teorie jógy a praxe jógy se studují podrobně od samého počátku, takže předchozí znalosti nejsou nutné. Studenti se učí, jak dát obsah svému životu, jak ho obohatit. Učí se o konceptu Jivamukti, jak integrovat svobodu a osvobodit se od všech spojení a přiblížit se konceptu: „Žij v lásce a čiň dobré skutky”.

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu iya.oto@gmail.com nebo na telefonní číslo  773 691 858.

Profesionální podpora

Pro členy IYA je poskytnutá odborná podpora ve formě odborných konzultací týkajících se jejich činnosti v oblasti jógy

Účast v aktivitách

Všichni členové IYA se podílejí na činnostech IYA podle přijatého kalendáře aktivit pro aktuální rok.