Cílem International Yoga Academy (dále jen IYA) je koordinace činnosti členů, udržování a rozvíjení zavedených standardů, společná prezentace dobra jógy.

IYA byla založena s účelem, aby svou činností v oboru jógy přispěla k všeobecnému rozvoji a prosperitě občanů podporováním a zlepšováním jógy jako kultury; zdraví; rekreace a sportu i zdravého životního stylu, péče o děti a mládež; pomoci starším osobám, osobám se zdravotním postižením; vědeckých a vzdělávacích aktivit, sociální ochrany; rekreačního sportu; ekologie; zachování tradice; rozvoje vzdělání; umění a kreativního rozvoje.

K dosažení stanovených cílů plní IYA následující úkoly:

– zabývá se otázkami vzdělávání, celoživotním vzděláváním a odbornou přípravou odborníků v oblasti jógy,

– provádí další činnosti s cílem rozvíjet jógu, shromažďuje a zpracovává vědeckou a odbornou literaturu v oblasti jógy a udržitelného rozvoje, samostatně nebo ve spojení s jinými organizacemi organizuje jógové akce a jógové soutěže, odborné porady, vědecké konference, festivaly, tábory, semináře vzdělávací programů a další formy vzdělávání v oblasti jógy,

– v souladu se zákonem spolupracuje s vysokými školami, školami, odbornými a dalšími organizacemi v tuzemsku a v zahraničí,

– zastupuje společné zájmy svých členů před státními orgány a organizacemi,

– organizuje a poskytuje odbornou pomoc svým členům při zlepšování jejich práce v oblastech jejich činnosti,

– podporuje práci svých členů udělováním ocenění a vyznamenání za vynikající výsledky a přínos k rozvoji jógy v Evropě,

– stará se o ochranu zdraví cvičenců jógy,

– koordinuje činnost členů…

Členové IYA se účastní:

– ve Vzdělávacím programu Instruktor jógy akreditovaném v MŠMT,

– v programech celoživotního učení a školení jógových odborníků,

– odborných a vědeckých setkáních, festivalech, táborech a dalších formách vzdělávání v oblasti jógy.

Žádost o členství se zasílá na e-mailem:  iya.oto@gmail.com

Členové IYA mají následující práva:

– účast ve všech aktivitách IYA,

– účast na odborném vzdělávání v oblasti jógy,

– účast na odborném poradenství v oblasti jógy,

– odborná podpora v oblasti jógy,

– účast při organizaci všech činností prováděných IYA.