Je láska k instruktorce jógy tím nejlepším, co se partnerovi může přihodit? A proč?

Instruktorky jógy pozitivně ovlivňují životy blízkých lidí. Úroveň jejich vědomí je na mnohem vyšší úrovni, než jaké dosahují ti, kteří se o sebe nezajímají. Jejich energetické pole (aura) blikotá jemnými vibracemi, které vytváří příjemné prostředí a pozitivně působí na osoby, které se nachází poblíž tohoto pole.

Instruktorka jogy

Jóga je disciplína seberozvoje, která je stará více jak tisíc let. Učí jednotlivce, jak docílit „svobody“ (mókša) – jak dosáhnout své základní identity a překonat všechny formy „svázanosti“, tj. lpění. Jóga je mnohem více než pouhými tělesnými cvičeními (ásána), která formují tělo. Jóga je metoda, jež ovlivňuje úspěšnější proces poznávání, porozumění a využití svého potenciálu – tím, že zvýšíme úroveň našeho vědomí, říká prof. Predrag Nikić, Ph.D. V současné době je jóga globální fenomén přítomný na celém světě.

I přes stále větší zájem mužů, praktikují jógu většinou ženy. V oblasti jógy je proto i nadále větší procento instruktorek.

Tento fakt se mění velmi pozvolna. Je stále více mužů, kteří si zdraví (fyzické i psychické) udržují prostřednictvím jógy a posilují integritu.

Nicméně, když dnes padne řeč na jógu, nejdříve člověk pomyslí na roli „mojí instruktorky“.

Ze všeho nejdřív si vybavíme její klidný pohled plný podpory. Vzpomeneme si na zvuk jejího pevného a odměřeného hlasu. Do mysli se nám navrací klid a láska, kterou nás omývá a úsměv, který rozpouští všechny naše duševní křeče.

Pokusíme se odpovědět na otázky, jestli je mýtus o instruktorkách jógy pravdivý. Jaký vliv mají instruktorky jógy na své okolí, tj. rodinu, partnera a přátele?

Instruktorky jógy a rodina

Rodina je specifický energetický systém. Každá proměna v životě jednoho člena ovlivní všechny „propojené“ členy systému. Instruktorky jógy svůj život vnímají jako prostor pro každodenní „obohacování“. Každé jejich získání radosti a štěstí prospívá zvýšení zdraví rodiny jako systému. Jejich klidná povaha, tolerance a porozumění zjednoduší řešení každodenních výzev, které jsou přítomné v každé rodině. Bude překládat konstruktivní řešení nastalých nedorozumění bez kritiky a odsouzení.

Instruktorka jógy a přátelé

Instruktorky jógy podporují své přátele, respektují je a přijímají takové, jací jsou. Nedávají rady, když o ně ostatní nemají zájem, když nejsou vyžadovány. Instruktorky chápou, že jsou jakýmsi rezervním sloupem a podporou svým přátelům s tím, že nečekají nic na oplátku.

Instruktorka jogy

Instruktorka jógy a milostný vztah

Instruktorka jógy prohlubuje emocionální výměnu s partnerem

Instruktorka jógy rozumí tomu, že blízkost se opírá o neustálou výměnu něhy, péče, jistoty, porozumění a vzájemného respektu. Každý den podněcuje svého partnera k tomu, aby odkrývali nové a nové hlubiny něhy a blízkosti. Učí partnera vyměňovat si vzájemně emoce v průběhu celého dne, nejen během „noci“. Dotek, objetí a podpora mohou být nedílnou součástí každodenního soužití partnerů a nabízet nové, dosud neobjevené stránky krásy života. Tehdy stud a strach ustupují do pozadí a vytvářejí místo pro hlubší vzájemné přijetí.

Instruktorka jógy přijímá partnera, sebe i život takové, jací jsou

Dlouholetá instruktorka jógy svoji sebeúctu staví na přijetí sebe a svého potenciálu, ale zároveň také na přijetí druhých lidí a života, jaký skutečně je. Přijetím sebe otevíráme prostor i pro přijetí a úctu k druhým lidem, jejich způsobu myšlení, jejich činů a chování. To nám umožňuje obnovit zapomenutou blízkost a důvěru k silám (energiím) přírody, jejíž jsme součástí.

Instruktorka jógy podporuje posilování důvěry v partnerský vztah

Být pravdivý sám k sobě (upřímně nahlížet i na ty nejskrytější touhy, volby, kompromisy, střety, odložené sny…) – to je to, co studenti International Yoga Academy dostávají jako důležitou lekci.

Po upřímném náhledu na své „sny“ a potenciál budete dělat odvážnější kroky. Započnete proces pozorování sama sebe: kým jste a jaká je Vaše cesta. Skončíte se sledováním snů druhých a začnete konečně žít ten svůj. Začnete psát scénář svého života, v němž poprvé svěříte hlavní roli sobě.

Instruktorka jógy nemá sklony k materialismu

Hektický hon za penězi lze připodobnit ke kukuřici zavěšené na dlouhém bidle. Jakkoliv rychle se pohybujeme (a bidlo se pohybuje s námi), kukuřice přesto zůstává ve stejné vzdálenosti. Co se můžete naučit od praktikující jógy, je to, že funkcí peněz je zlepšit kvalitu života, nikoliv život ve funkci hektického honu za bohatstvím. Jestliže denně vložíte svůj potenciál do realizace Vašeho „snu“, peníze si k Vám cestu najdou samy – jako ekvivalent výměny investovaného úsilí. Nezapomeňte – ani v jednom opravdovém „snu“ nejsou peníze cílem, ale pouze prostředkem k dosažení kýženého cíle, a není přece žádoucí, aby prostředky byly životním „snem“.

Instruktorka jógy pomáha abyste porazili strachy?

Strach z neznámého se díky podpoře instruktorky jógy přetváří ve „hru lehkosti“. Lehkost pramení z důvěry a vděčnosti životu. Důvěra vzniká díky porozumění tomu, že Život nám nikdy nepošle něco, nač nejsme připraveni. Život dává a bere – je to nedílná součást životní hry naší existence.

„Učedník se ptá mudrce Žrece: „Učiteli, v této chvíli je mi dost těžko.“ Učitel se na něj zahledí a povídá: „Neboj se, to přejde,“ Uteklo několik dní a učedník opět přijde za Žrecem se slovy: „Ó Učiteli, měl jste naprostou pravdu, nespokojenost, která mnou cloumala, přešla, přesně jak jste řekl. Teď se cítím fantasticky.“ Žrec se na učedníka znovu upřeně zadívá a po krátké chvíli pronese: „Neboj, i to tě přejde.“

Instruktorka jogy

Ve společnosti instruktorky jógy cítíte klid a pokoj

Uklidňující energie vyvěrá z vibrací, které instruktorky jógy vyzařují z energetického pole (aury). Lidé to z nich cítí, takže rádi tráví čas v jejich poli,  okoupaní „světlem“. V jejich poli se ztrácejí všechny nepříjemné pocity – duševní křeče a dilemata. Partner tak pozná své nevyčerpatelné možnosti a začne je používat. Aktivity vyvěrající z vnitřního klidu jsou mnohem účinnější než ty, které vychází z nervózních a urychlených rozhodnutí.

Instruktorka jóga lehce přijímá zodpovědnost za své chyby

Instruktorky jógy rozumějí tomu, že je zcela normální a lidské neúmyslně udělat chybu. S lehkostí dokáží přiznat, že udělaly chybu, omluví se, čímž přijmou plně zodpovědnost. Chybu není možné napravit, ale pouze ji příště neuděláme.

Instruktorka jógy Vás nikdy nemůže ranit

Zkušené instruktorky jógy předávají radost a dobrotu do všech oblastí života. Nikdy neuvažují o tom, že by někomu ublížily. Jestliže od někoho někdy uslyšíte, že daná osoba pomlouvá, lže a vůbec se řečmi a myšlením chová tak, aby někoho ranila, věřte, že se lživě představuje jako zkušená instruktorka jógy.

Láska pokročilých instruktorek jógy spojuje

Pokročilé praktikující jógy milují „bezpodmínečné“. Jejich láska je to největší, co může člověk prožít. Nemohou spadnout do pasti posedlosti či závislosti, protože vědí, že jsou plodem strachu a nejistoty. Jejich láska Vás vynese do nejvyšších výšin a Vy se snažte, aby tak činila i Vaše láska. Pokud opravdu milujete, každý den si vzájemně vyjadřujte něhu, úctu a vděčnost.

Instruktorka jogy

Pokročilé instruktorky jógy nikdy neodsuzují

Pokročilé instruktorky jógy využívají více funkcí mysli, které doprovází uklidnění a soustředění se na porozumění druhým lidem. Instruktorky jógy nikdy neodsuzují. Takto mnohovrstevnatým způsobem nahlížejí na lidi a situace.

Instruktorka jógy, která u sebe nerozpozná výše uvedené kvality, musí znovu začít s učením a zdokonalováním. Nestačí se pouze naučit pozice (ásány), pročíst moudré spisy a vědomosti se naučit nazpaměť, ale je zapotřebí vědomosti přijmout za své a především žít podle nich.

Text je autorizován, může být sdílen, ale pouze v celku a s odkazem na tuto stránku. Je zakázáno ho převzít v celku či v částech bez zmínky o tom, že byl převzat.