Komunikování je přirozená potřeba každého jedince. V procesu komunikace dochází k realizaci velkého množství potřeb: přijímáme i předáváme (navzájem si vyměňujeme) informace o sobě a svém okolí, učíme se o sobě i o nám blízkých lidech, plánujeme a uskutečňujeme své záměry, vytváříme rodinné, přátelské, partnerské, ale i pracovní vztahy, interpretujeme své názory a zkušenosti, kreativně se realizujeme, jak nám říká prof. Predrag Nikić, PhD.

Ke komunikaci dochází na všech úrovních bytí: vyjadřujeme se tělem, pocity, myšlenkami a chováním, sociálně, energeticky i duchovně. Osoba s těžkou myslí vnáší nepříjemné vibrace do svého okolí. To znamená, že se svým okolím komunikujeme i tehdy, když o to nemáme zájem. Z osoby, která je naplněna strachem, vyzařuje úzkost. Osoba, která cítí ve svém životě lásku, která je vtipná a ozářena obdivem a respektem, je vždy obstoupena „sympatiemi“.

joga komunikace

Dovednosti zdravé komunikace se člověk učí. Do jaké míry může praktikování jógy pomoci k získání dovednosti zdravého komunikování?

Energetická komunikace

Na Mezinárodní akademii jógy (International Yoga Academy) se studenti učí oživit a ukázat své tělesné pocity, učí se je rozpoznat a porozumět jim, stejně jako si osvojují schopnosti rozumět svým myšlenkovým a sociálním procesům a umět je ovládat.

Praktikující jógy jsou překvapeni, když se jim podaří obnovit intenzitu, pomocí které tělo komunikuje s „centrem“ bytí, s emocemi a myslí. Jsou nadšení, že mohou přispět k odstraňování překážek (blokád), které negativně zasahují do „vnitřní komunikace“. Dlouholeté energetické blokády se mohou velmi nepříjemně projevovat v různých oblastech, jako „svalové křeče“, různé druhy disfunkcí nebo nemoci.

Energie je blokována kvůli neochotě čelit životním výzvám. Strach z konfrontace udržuje zablokovanou energii až do okamžiku, kdy získáme připravenost a začneme tomu čelit, kdy přijmeme a pochopíme zprávu, která následovala po výzvě.

Praktikování jógy může pomoci k odstranění blokád, nastavení přirozené rovnováhy a zdravé komunikace s okolím.

Neutralizace „blokád“

Ásány (polohy těla) prováděné společně s technikami pránájámy (dýchací techniky) blahodárně působí na rozpouštění „blokád“ a postupný návrat funkčnosti. „Rozpouštění“ blokád v oblasti hrudníku vytváří možnost opětovného pocítění emocí bez strachu ze zranitelnosti.

Osoba se cítí, jako by se opět „nadechla“. Rozpouštění blokád v sexuální oblasti odstraňuje řadu disfunkcí a neutralizuje předpoklady objevení častých problémů s močovými cestami, vznik cyst a myomů…

Joga a zdrava komunikace

Mezilidská komunikace

Studenti Mezinárodní akademie jógy (International Yoga Academy) se učí, jak dosáhnout zdravé mezilidské komunikace. Studenti se snaží mluvit pravdu takovým způsobem, aby neurazili toho s nímž hovoří. Učí se, že jestliže chtějí, snadněji dokáží vyslovit „ano/ne“. Učí se hledat, tj. vyjádřit své prosby a potřeby. Toho, s nímž mluví, nadále respektují i v případě, že dostanou odpověď „ne“.

Partnerská komunikace může být velmi složitá. Vzájemný respekt a podpora umožní dlouhé trvání partnerského vztahu.

Na International Yoga Academy se studenti učí i o mnohovrstevnatosti vyřčených slov. Zpráva může obsahovat více vrstev: první, která popisuje chování jiného člověka, druhá vrstva se týká vlastních pocitů a třetí se skládá z popisu požadovaného chování. Zpráva by měla popisovat chování – jestli je přijatelné nebo není, měla by vyjádřit pocity a navrhnout chování, které by bylo nejlepší pro oba.

Například: „Když neustále sleduješ televizi, nejevíš o nás zájem“. Tato zpráva nepovede k žádané změně. Začíná konstatováním a končí hodnocením a odsouzením. Zpráva se může vyslat ve třívrstvé formě následujícím způsobem: první vrstva (popis chování): „Když trávíš čas sledováním televizních programů…“, druhá vrstva (pocity, cítím se): „…jsem velmi smutná, protože se cítím nechtěná a bez tvé úcty…“, třetí vrstva (návrh): „…byla bych raději, kdybychom vypnuli televizi a byli spolu sami jako kdysi“.

Namísto vzájemné kritiky vede třívrstvá zpráva ke zmenšení konfliktů a lepšímu porozumění.

Praktikující jógy začínají den objetím (vzájemnou výměnou tepla a něhy) – partnera i děti vyprovodí z domu objetím, stejně jako je objetím opět přivítají a to samé očekávají i z jejich strany. Jedná se o zdravý návrh, který bude zachovávat a povzbuzovat zdravou emocionální komunikaci v domácnosti.